Neuropsykiatriset valmentajat TATUssa

Tuomo Puruskainen

Sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, Avekki-kouluttaja

Tuomo on toiminut neljä vuotta neuropsykiatrisena valmentajana. Hänellä on pitkä 16 vuoden työkokemus lastenpsykiatriasta ja lastenneurologiasta kuntoutusohjaajana. Kuntoutusohjaajana Tuomolle on kertynyt paljon kokemusta perheiden ja verkostojen (esim. koulu, päivähoito, sosiaalitoimi, järjestöt) kanssa tehtävästä työstä lapsen ja nuoren omissa toimintaympäristöissä. Tärkeää Tuomolle on valmennuksessa lapsen ja nuoren tasavertaisuus sekä asiakas-/perhelähtöisyys.

Paula Paavilainen

Yhteisöpedagogi (AMK), ammatillinen opettaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Paula on toiminut kymmenen vuotta neuropsykiatrisia oireita omaavien nuorten parissa ohjaajana ja valmentajana. Hänellä on kokemusta yksilö- ja ryhmätyöskentelystä. Vuosien myötä Paulalle on kertynyt laaja-alainen kokemus erilaisista elämän muutostilanteista. Valmennustyötä ohjaa ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ja se perustuu sosiaalipedagogiikkaan, oppimis- ja motivaatioteorioihin sekä ekokulttuurisuuteen.  Tärkeintä työssä valmentajana Paulalle on  ihmisen tasa-arvoinen kohtaaminen ja hänen elämänvalintojensa kunnioittaminen.

 


©2011 TATU ry  |  Servia Kotisivut™