KURSSIT

Syksyllä 2019 järjestetään avomuotoisia perhekursseja kolmella yliopistollisen sairaalan alueella; Helsingin, Kuopion ja Turun seudulla. Kursseille voi osallistua koko perhe. Kurssit ovat tarkoitettu eri tavoin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja kurssille osallistuminen ei edellytä, että lapsella on diagnoosi.
Avomuotoisuus tarkoittaa, että iltaisin ei ole järjestettyä ohjelmaa, joten perheet voivat käydä kurssilla kotoa käsin. Kurssipaikassa on perheille yöpymismahdollisuus, jonka he kustantavat itse. Yöpymiseen on mahdollisuus hakea Kelata yöpymiskorvausta.
Hankkeen aikana järjestettävät kurssit ovat osa LASSO-kehittämishanketta. Kursseille osallistuvat perheet ovat osaltaan kehittämässä uusia kurssimalleja.

HYKS-alueen kurssi Helsingissä

Kurssi on tarkoitettu alle kouluikäisten ja koulunsa aloittavien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja se totutetaan kolmessa kahden päivän (pe-la) jaksossa. Ajankohdat ovat 27.-28.9., 1.-2.11. ja 22.-23.11.2019. Kurssipaikka varmistuu myöhemmin.
Kurssin teemana on Poweria perheestä – vahvistusta vuorovaikutukseen. Kurssilla paneudutaan eri perheenjäsenten välisiin suhteisiin ja pohditaan miten niitä voidaan vahvistaa ja mitä kivaa perheet voivat tehdä yhdessä. Kurssilla toimitaan sekä yhdessä että lapset ja vanhemmat erikseen. Vanhempien ryhmässä pohditaan vuorovaikutussuhteita perheen sisällä ja etsitään keinoja suvuvampaan arkeen. Lapsille on omat ohjaajat.

HYKS-alueen kurssin toteutuksesta vastaavat Epilepsialiitto, Munuais- ja maksaliitto sekä Harvinaiskeskus Norio.
Kurssille hakuaika päättyy 30.8.2019

TYKS-alueen kurssi Turussa

Kurssi on tarkoitettu alakouluikäisten vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja se toteutetaan kolmena kahden päivän mittaisena jaksona (pe-la). Ajankohdat ovat: 25.-26.10., 15.-16.11. ja 13.-14.12.2019. Kurssipaikka varmistuu myöhemmin.
Kurssin teemana on Arjen Sankarit – eväitä sujuvampaan arkeen. Tavoitteena on auttaa perheitä tunnistamaan jäseniensä voimavarat ja vahvuudet ja löytää keinoja niiden vahvistamiseen. Kurssilla toimitaan sekä yhdessä että lapset ja vanhemmat erikseen. Kurssilla käytetään toiminnallisia menetelmiä sekä jaetaan tietoa ja kokemuksia. Lapsille on ikätason mukaista ohjelmaa yhdessä kavereiden kanssa ja heillä on omat ohjaajat. Sisaruksille on myös omat ”jutturyhmät”.

TYKS-alueen kurssin toteutuksesta vastaavat Aivoliitto, Lihastautiliitto ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö.
Kurssille hakuaika päättyy 27.9.2019

KYS-alueen kurssi Kuopiossa

Kurssi on tarkoitettu yläkouluikäisille vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten / nuorten perheille ja se toteutetaan kahdessa kolmen päivän (to-la) jaksossa. Ajankohdat ovat 14.-16.11.2019 ja 16.-18.1.2020. Kurssipaikka tarkentuu myöhemmin.
Kurssin teemana Next Step – kohti uusia mahdollisuuksia. Kurssin tavoitteena on lisätä nuoren ja vanhempien yhteisymmärrystä lähitulevaisuuden suunnitelmista. Kurssilla paneudutaan nuoren arkeen pohtien muun muassa opiskelua, harrastuksia, kaverisuhteita, vapaa-aikaa jne. Kurssilla mietitään myös sisaruussuhteiden merkitystä sekä tuetaan koko perheen yhteistä tekemistä ja toimintaa.
Kurssilla on osittain yhteistä ja osittain erillistä ohjelmaa lapsille/nuorille ja vanhemmille. Kurssi koostuu kahdesta jaksosta.

KYS-alueen kurssin toteutuksesta vastaavat Invalidiliitto ja TATU ry.
Kurssille hakuaika päättyy 15.10.2019

Kursseille hakeminen

Kurssien hakulomake löytyy tästä. Kurssin hakuaika päättyy noin kahta kuukautta ennen kurssin alkua. Kaikille kurssille hakeneille ilmoitetaan päätöksestä viimeistään kuukausi ennen kurssin alkua.
Kursseille ei välttämättä tarvitse olla lääkärin suositusta, mutta hakemukseen on hyvä liittää jäljennös epikriisistä tai muusta terveydenhuollon lausunnosta, josta ilmenee lapsen / nuoren erityisen tuen tarve. Mikäli vanhemmat haluavat hakea Kelalta matka tai ansionmenetyskorvausta tai mahdollista yöpymisrahaa, tulee kurssille olla suositus lapsen / nuoren hoitavalta taholta. Suosituksen ehtii toimittaa kurssin järjestäjälle ennen kurssia.
Mikäli perhe ei hae Kelalta matkakorvausta, perheellä on mahdollisuus saada hankkeesta matkakorvaus halvimman kulkuneuvon mukaan.
Lisätietoja kursseista antaa lisätietoja hankekoordinaattori Timo Rautiainen, puhelin 050 3427 140.

↑ Ylös

© TATU ry 2019 - Kuvitus: Ilari Ikävalko/Pro Motius