Toimintamalli

Hanaa!-hankkeen tavoitteena on:

– Löytää pohjoissavolaisia, omasta vertaisryhmästä erillään olevia nuoria mukaan toimintaan (etsivä työ)

– Tuoda esille nuorten omia ajatuksia ja mahdollistaa kokemuksia vaikuttamisesta (aktivointi)

– Luoda osallisuutta ja yhdenvertaisuutta harrastus-ja vapaa-ajan toiminnassa

– Yhteistyökumppaneiden kokemukset, tietämys ja osaaminen inklusiivisesta toiminnasta ja erityisistä tuen tarpeista lisääntyvät

– Vuonna 2020 järjestää toimintaa nuorille viidellä uudella alueella yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa (Mikkeli, Jyväskylä, Savonlinna, Joensuu ja Kajaani)

Toimintamuodot:

– Etsivä työ eli nuorten löytäminen mukaan toimintaan

– Yhdessä tekeminen ja tutustuminen eri harrastustoimintoihin ja vapaa-ajan palveluihin

– Toimintaryhmät:

          – Iso ryhmä (n. 20 nuorta)

          – Pienryhmät (3-6 nuorta)

– Nuorten osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen

– Tiedon antaminen vapaa-ajan ja harrastustoiminnan toimijoille (urheiluseurat, nuorisotalot, jne.), kuinka kaikki saadaan mukaan osallistumaan

Hanaa!-hankkeessa 2015-2016 tehtiin toimintamalli erityistä tukea tarvitsevien aktiivisen vapaa-ajan tukemiseksi.

Tutustu tästä toimintamalliin (pdf)

Rahoittaja ja yhteistyökumppanit

Hanaa!-hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

tuettu veikkauksen tuotoilla

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Savonia ammattikorkeakoulu

Lihastautiliitto

Kehitysvammaisten tukiliitto

Invalidiliitto / nuorisoyhteistyö Seitti

Kuopion kaupunki/ nuorisopalvelut

Varkauden kaupunki/ nuorisopalvelut

Iisalmen kaupunki/ vapaa-aikapalvelukeskus

Ylä-Savon sote kuntayhtymä/ sosiaalityön palvelut

Etsi

↑ Ylös

© TATU ry 2019 - Kuvitus: Ilari Ikävalko/Pro Motius