TATU rf är en landsomfattande stödförening, som i sin verksamhet stödjer barn och ungdomar (under 30 år) som genom en olyckshändelse eller felbehandling i vården blivit sjuka eller handikappade, samt deras familjer.

KAMRATSTÖDSVERKSAMHETEN I TATU RF

I TATU arrangeras och koordineras kamratstöd på olika håll i Finland för barn, ungdomar och unga vuxna (under 29 år), inklusive de drabbades närstående.

Vad innebär  kamratstödsverksamheten?

  • Samvaro, diskussioner och planering av trevlig verksamhet tillsammans med dem som har liknande upplevelser.
  • Dela vardagliga tips och erfarenheter samt få information om handikappen / sjukdomen och tjänster av de i samma situation och experter.
  • Stöd och nya synvinklar på att leva med handikappen / sjukdomen.
  • Grupper som sammanträder varje månad, kamratmöten på veckosluten eller kamratstöd på internet.
  • Grupper för barn, ungdomar, unga vuxna och närstående, tillsammans och separat.

 

TATU ordnar utbildningar för stödpersoner och ledare av kamratstödsgrupper. Vi stödjer dem också i deras frivilligarbete. Som utbildad frivillig kan du vara med på träffar, TATU-chattar eller jobba som ledare i en kamratstödsgrupp.

 

Kontaktinformation:

Marjo Juuti-Tavi

marjo.juuti-tavi@tatury.fi

 

 

 

Etsi

↑ Ylös

© TATU ry 2019 - Kuvitus: Ilari Ikävalko/Pro Motius