Kenelle?

Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tuki- ja ohjausmuoto ihmisille, joilla on neuropsykiatrisia ongelmia (adhd, add, asperger, käyttäytymishäiriöt) sekä esimerkiksi aivovamman jälkitilat.

Mitä?

Tavoitteet laaditaan aina yhteistyössä lapsen/nuoren, hänen perheensä ja mahdollisesti lähettävän tahon kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus valmennuksen avulla oppia ja omaksua uusia toimintamalleja ja tapoja arkeensa.

Miten?

Valmennus toteutetaan asiakkaan omassa ympäristössä yksilöllisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Käytettäviä menetelmiä ovat mm. keskustelu, yhdessä tekeminen, mallittaminen, piirtäminen tai arjen asioiden harjoitteleminen oikeassa ympäristössä. Keskeistä on omien vahvuuksien löytäminen ja positiivisen palautteen ja kannustuksen kautta vahvistuminen. Yhteydenpidossa voidaan hyödyntää myös matkapuhelinta ja sähköpostia.

Yksilöllisesti vai ryhmässä?

Valmennuksen tapaamiset voivat olla yksilötapaamisia tai niissä voi olla läsnä esimerkiksi perheenjäseniä. Lisäksi valmennusta voidaan toteuttaa pienissä ryhmissä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti.

Tärkeää ohjauksessa ovat nuoren ja perheen arvojen kunnioittaminen sekä asiakas/perhelähtöisyys.

Alla olevassa videossa TATUn Nepsy-valmentaja Tuomo kertoo mitä Nepsy-valmennus on.

 

Kysy lisää:

Timo Rautiainen
timo.rautiainen(at)tatury.fi
040 5882 233

TATU ry:n neuropsykiatriset valmentajat

Tuomo Puruskainen

Sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, Avekki-kouluttaja

Tuomo on toiminut neljä vuotta neuropsykiatrisena valmentajana. Hänellä on pitkä, noin 25 vuoden työkokemus lastenpsykiatriasta ja lastenneurologiasta sairaanhoitajana ja kuntoutusohjaajana.

Kuntoutusohjaajana Tuomolle on kertynyt paljon kokemusta perheiden ja verkostojen (esim. koulu, päivähoito, sosiaalitoimi, järjestöt) kanssa tehtävästä työstä lapsen ja nuoren omissa toimintaympäristöissä. Tärkeää Tuomolle on valmennuksessa lapsen ja nuoren tasavertaisuus sekä asiakas-/perhelähtöisyys.

Mikko Savolainen

Sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Mikolla on reilun kymmenen vuoden kokemus lasten, nuorten sekä heidän perheidensä kanssa toimimisesta. Erilaisista toimintaympäristöissä työskentely (päivähoito, sairaala, järjestöt, kuntoutus) on antanut Mikolle ymmärrystä lasten ja perheiden elämäntilanteisiin.

Tärkeää valmennustyössä Mikolle kuitenkin on oppia tuntemaan valmennettavan ja hänen perheensä toimintaa erilaisissa ympäristöissä sekä lähestyä asioita ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti tukien, kannustaen ja yhdessä asioita mahdolliseksi tehden. 

 

Etsi

Mitä Nepsy-valmennus on?

↑ Ylös

© TATU ry 2018 - Kuvitus: Ilari Ikävalko/Pro Motius - Toteutus: Muikkumedia Oy