Toiminta nuorten kursseilla

Nuorten kursseilla keskeistä on tavata toisia saman kokeneita nuoria. Tutustuminen tapahtuu luontevasti yhteisen toiminnan lomassa, ja jokainen saa osallistua omalla tavallaan. Nuorten kursseilla harjoitellaan myös itsenäistymistä ja otetaan ”omaa aikaa” läheisistä eli läheinen/läheiset osallistuvat kurssille vain osan aikaa.

Nuorten kurssilla omien vahvuuksien, taitojen sekä omien haaveiden ja toiveiden pohtiminen on tärkeää. Joskus vammautumisen tai sairastumisen jälkeen voi olla vaikeaa tunnistaa, mitä vielä pystyy ja mitä haluaa tehdä. Nyt lähdetään siitä, että kaikki on mahdollista, mutta joihinkin asioihin voi tarvita apua. Tärkeää on myös oppia tunnistamaan vamman tuomia oireita ja niiden vaikutusta omaan toimintaan. Näin esimerkiksi väsyvyyteen voidaan vaikuttaa päivärytmin ja toimintojen suunnittelulla ja oppia hallitsemaan omia oireita. Tietoja ja taitoja opetellaan yhdessä tekemisen kautta, joten pitkiä luentoja ei ole luvassa!

Lue lisää…

Toiminta perhekursseilla

”Ne ovat antoisia päiviä kaikille. Eri-ikäisille on erilaista toimintaa. Kursseilla annetaan erittäin suuri tuki myös sisaruksille. Panostetaan siihen, että heilläkin on hyvä olla.” (Isä Itä-Suomesta)

Kuntoutujille on omaa ikäkauden mukaista ohjelmaa, jossa leikin ja toiminnan lomassa voidaan harjoitella kuntoutujan henkilökohtaisia tavoitteita. Lisäksi on mahdollista tutustua uusiin kavereihin, kokeilla uusia leikkejä ja saada erilaisia kokemuksia.

Sisaruksille haluamme antaa kursseillamme erityistä huomiota ja tarjota heille toimintaa ja mukavaa yhdessä oloa muiden sisarusten kanssa. Sisaruksilla on mahdollisuus keskusteluhetkiin, joissa käsitellään sisaruutta yleensä, erityistä sisaruutta sekä sisaruksen omia haaveita, unelmia ja vahvuuksia. Näitä keskusteluhetkiä järjestetään sisarusten ikä huomioiden.

Lue lisää…

Etsi

↑ Ylös

© TATU ry 2019 - Kuvitus: Ilari Ikävalko/Pro Motius