”Ne ovat antoisia päiviä kaikille. Eri-ikäisille on erilaista toimintaa. Kursseilla annetaan erittäin suuri tuki myös sisaruksille. Panostetaan siihen, että heilläkin on hyvä olla.” (Isä Itä-Suomesta)

Kuntoutujille on omaa ikäkauden mukaista ohjelmaa, jossa leikin ja toiminnan lomassa voidaan harjoitella kuntoutujan henkilökohtaisia tavoitteita. Lisäksi on mahdollista tutustua uusiin kavereihin, kokeilla uusia leikkejä ja saada erilaisia kokemuksia.

Sisaruksille haluamme antaa kursseillamme erityistä huomiota ja tarjota heille toimintaa ja mukavaa yhdessä oloa muiden sisarusten kanssa. Sisaruksilla on mahdollisuus keskusteluhetkiin, joissa käsitellään sisaruutta yleensä, erityistä sisaruutta sekä sisaruksen omia haaveita, unelmia ja vahvuuksia. Näitä keskusteluhetkiä järjestetään sisarusten ikä huomioiden.

Vanhemmille on ryhmiä, joissa asiantuntijoiden vetämänä keskustellaan mm. lapsen ja nuoren arkeen liittyvistä asioista, kuntoutuksesta, parisuhteesta, omasta jaksamisesta. Vanhempien on mahdollista lähettää etukäteen heitä kiinnostavia kysymyksiä asiantuntijoille ja näin he voivat vaikuttaa keskustelujen sisältöihin.

Vanhemmilla on yksi vapaa-ilta kurssin aikana, jolloin lastenohjaajat hoitavat lapsia ilta kymmeneen asti. Vapaaillaksi vanhemmille on järjestetty yhteistä aikaa ruokailun ja saunomisen merkeissä.

Koko perheelle on yhteistä ohjelmaa aamutuokioissa sekä mukavan tekemisen merkeissä kuten retkeillen ja liikkuen, yllätysohjelmaa unohtamatta.

Kursseilla on työryhmä, jossa on edustettuna laajasti erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Työryhmän jäsenet ovat mukana sekä lasten että vanhempien toiminnassa. Jokaisella perheellä on oma ohjaaja työryhmästä. Samat ohjaajat työskentelevät kurssilla koko viikon. Ohjaaja on yhteydessä puhelimitse perheeseen ennen kurssia, jotta voidaan tutustua ja perheen toiveet sekä tarpeet tulevat huomioitua. Kurssilla tehdään kuntoutujalle kurssiviikon tavoitteet, joiden mukaan toimintaa kurssilla toteutetaan.

Sisarusten ryhmille on omat ohjaajat huomioiden sisarusten ikä ja toiveet. Jos perheessä on vauvaikäinen sisarus, on hänelle oma hoitaja. Lastenohjaajat mahdollistavat lasten oman päivärytmin mukaisen hoidon, esimerkiksi päiväunien nukkumisen perheen huoneessa.

Etsi

↑ Ylös

© TATU ry 2019 - Kuvitus: Ilari Ikävalko/Pro Motius