Kirjat ovat lainattavissa TATU ry:n toimistolta

”Kumpikaan meistä ei pärjää yksin” Sisaruksena perheessä, jossa on vammainen lapsi.
Vuosi tekijä: 2002.
Melamies Nina, Mannerheimin lastensuojeluliiton, Lasten ja nuorten kuntoutussäätiö, kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitus, Käpylä Print
”Lumipallo pyörimään”- ammatillisen kuntoutuksen palvelutuottajien näkemyksiä työstään ja yhteistyöstään
Vuosi tekijä: 2001.
Jyri Juusti
”Mistä meille töitä?” Työllistymisen polku-projektin kuvausta, havaintoja ja tuloksia.
Vuosi tekijä:2011.
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
”Muurinsärkijät” Tutkimus neurologisesti sairaan tai vammaisen lapsen perheen selviytymisen tukemisesta.
ADHD ja siihen liittyvät liitännäisoireet.
Aivovammaopas
Best Buddies – Kaveritoiminnan arviointi
BLIS-sympolit Suomen kielessä
Dialoginen verkostotyö
Dysmelia
Elämä kantaa. Elämänpolkuja etsimässä. Asiakkaat voimavarana sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttamisessa
Elämä satuttaa Kriisit ja niistä selviytyminen.
Ensitiedosta evästä elämänhallintaan
Entäs sitten minä? Kun sisko tai veli sairastaa syöpää.
Erilainen, samanlainen sisaruus. Opas pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen sisaruksen tukemiseen
Erityisesti elämään Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aikuisten elämäntilanne ja palvelut.
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuntoutuskaari 2000 Pirkkalassa
Esteetöntä elämää vai korkeita kynnyksiä
Esteetöntä palvelua joukkoliikenteessä.
Förmåga till välförd
Getting our voices heard – Annetaan äänemme kuulua. Tarinoita autismin kirjon perheistä Suomessa ja Bangladeshissa.
Haastatteluopas perhekeskeiseen työhön
Haastava nuori ammattia oppimassa. Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla
Harvinaiset -kirjaset
Henkinen tuki ja onnettomuudet – Takaisin elämää
Hippa litta natta – hippaleikki havaintomotorisena kokemuksena
Huolenkantajat, kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä.
Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista
Hyvä kuntoutuskäytännön perusta.
Iltamme iloksi – Ikinuorten virikekirja
Intohimosalaatti leikkejä ja muita toiminnallisia menetelmiä
Isän viisaus – tasapainoon ja eheyteen isänä, äitinä, puolisona ja kasvattajana
Ismo Alanko – Sanat
Järjestöbarometri 2010, ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä
Juhlajulkaisu Hengityslaitepotilaat ry 50 vuotta
Käenpoikana ikänsä.
Kaikille yhteiseen ammatilliseen oppilaitokseen – Puheenvuoroja esteettömyydestä ja saavutettavuudesta
Kaksi vuosikymmentä lapsen oikeuksia Suomessa.
Käsikirja mielen terveydestä ja ensiavusta.
Kasvun aika vammaisen lapsen perheen kriisi.
Kaupunki kaikille aisteille – moniaistisuus ja saavutettavuus rakennetussa ympäristössä
Kaveri kokemuksia ja ajatuksia Best Buddies- kaveritoiminnasta
Käytännön kirjanpito
Kiinni elämässä – Oivalluksia ja onnen pilkahduksia
Kohtaamisen kokemuksia epävarmuuden näyttämöllä
Kohti itsenäistä elämää Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö 120 vuotta
Kriisikeskustelu. Kriisituki, jälkipuinti, stressin ja konfliktin käsittely.
Kuin salama kirkkaalta taivaalta Kriisit ja niistä selviytyminen
Kuka ei kuulu joukkoon ? Lasten ja nuorten kokema syrjintä Suomessa
Kultaiset koululaulut 70- luvulta nykypäivään
Kunnon tarinoita
Kuntouttava arki lapsen tueksi Kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistoiminnan rakentuminen asiantuntijoiden keskusteluissa.
Kuntoutus ja vakuutus Työtapaturmat, liikennevahingot ja työeläke.
Kyllä minä sinua rakastan
Kymmenen kysymystä kasvatuksesta.
Lapsen aivovamma.
Lapsen hyvä kuntoutus käytännössä
Lapsen ja nuoren epilepsia – Opas vanhemmille
Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus.
Lapsen ja vanhemman yhteinen hassutteluhetki 2008
Lapsen oikeudet Suomen asialistalle. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2010.
Lapsen suru
Lapset kolarissa
Lasten ja nuorten kuntoutuksen ja arjen sujuvuus – Perheiden ja lähitoimijoiden näkökulma.
Leijonaemojen tarinat.
Liikennevakuutus.
Liikun ja leikin Lennun kanssa
Liitokset kohdallaan.
Luokkatoveri-ohjelma Asperger- lapsen tukeminen koulussa.
Lupa särkyä, kriisistä elämään.
Mahdollisen lapset historiaa ja taidetta
Matkalla muutokseen.
MBD ja ADHD.
MBD ja kuntoutus
Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet.
Mielen sairaat samalle viivalle – Vammaisetuuksien soveltaminen
Mielenterveyden ensiapukirja.
Mikä ihana elämä Maailman vammaisaktivistit kertovat
Mikä sun mieltä painaa?
Minun suruni – aikuisen opas
Minun suruni – Surutyökirja lapsille ja varhaisnuorille
Mitä liikenneonnettomuuden jälkeen?
Monivammaisen lapsen arkipäivä
Mun mahdollisuus.
Mun on paha olla Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin.
Näkökulmia järjestöarviointiin.
Näköstellään! Näkövammaisten kuvailmaisu
Nuoruusikä.
Olipa kerran perhe – Arvostava työote perhetyössä.
Omat polut! Vammaisesta lapsesta täysvaltaiseksi aikuiseksi.
Omat unelmani – unelmatyöskentelyn tehtäväkirja
Omin voimin ja tukitoimin – hyvinvoinnin ja ikääntymisen opas cp-vammaisille aikuisille
Opas lapsen epilepsiasta.
Pään vammat. Opas aivovammoista potilaille, läheisille ja ammattilaisille.
Parisuhteen roolikartta- käyttäjän opas
Pelastakaa Pojat!
Pelataan niillä korteilla, jotka on jaettu Tutkimus miehen kasvusta vammaisen lapsen isyyteen.
Perheen ääni ”RAKAS LAPSI”- liikuntavammainen lapsi kertoo elämästään.
Perheen ääni ”TÄÄLLÄ ME SIT VAAN MALEKSITTAISIIN…”-lasten ja vanhempien arvioita Invalidiliiton iltapäivätoiminnan projektista.
Perheen ääni ”TOIMIVATKO PALVELUT?”- liikuntavammaisten perheiden kokemuksia, toiveita ja tarpeita kodin ulkopuolelta saatujen palvelujen suhteen
Perheen ääni ASKELEITA JA PYÖRÄHDYKSIÄ- perhetoimintaprojektin loppuraportti.
Perheen ääni LAPSET LASIKAAPISSA Kokemuksia taiteen terapeuttisesta käytöstä vammaisten lasten kanssa toimittaessa.
Perheen ääni PERHETOIMINTAPROJEKTIN POHJA- vammaisuuteen, lapsuuteen, perheeseen, viranomaisyhteistyöhön ja niiden tutkimiseen liittyvää kirjallisuutta.
Perhepiirissä
Peruskoulun lisäopetus ja jatko-ohjaus Täyttymättömiä toiveita vai avautuvia mahdollisuuksia?
Pikkujättiläinen – arvoitusten ja ongelmien, leikkien ja pelien sekä eri harrastusalojen pikkujättiläinen
Polio ja polion myöhäisoireyhtymä.
Polkuja työelämään – Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä
Potilas- ja lääkevahingot Korvaaminen ja ennaltaehkäisy
Potilasvahinko Lain sisältö ja soveltamiskäytäntö
Psykoterapia, masennus ja sisäinen tarina
Raajarikkoisesta liikuntarajoitteiseksi
Ratkaiseva ajatus – ongelmien selityksestä niiden ratkaisuihin
Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön
Ryppäästä ryhmäksi – Turvallisen ryhmän rakentaminen
Sairaalahoidossa pienet liikuntavammaiset lapset: Mielenterveydellisiä näkökohtia
Sairaan ja vammaisen lapsen hyvä elämä
Samanlainen erilainen kaveri
Savon lasten satukirja
Selviydyn! Yhteisön tuki ja selviytyminen.
Siivekäs sillanrakentaja
Sisua ja elämänsävyjä. Tosi tarinoita CP-vammaisen aikuisen elämästä.
Soveltavan liikunnan apuvälineet.
Surunappi.
Talviliikuntaa kaikille – Soveltavan talviliikunnan käsikirja
Tapaturmatilanne ja turvallisuuskulttuuri Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoitteet.
TAvallinen arki ja sujuva juhla – Vanhemmuus ja vammaisuus
Tehdään porukalla – yhteistyön käsikirja
Tiedolla ohjaaminen ja alueelliset mallit

Tiedosta- arvioi- paranna: Itsearviointi ESR-projektien kehittämisen välineenä
TUKIVERKKO ARKEEN AVOpalvelut- projektin loppuraportti: Avokeskus-, lomituspalvelut ja vertaistuki mielekkään elämän tukena.
Työsuojelutietoa – Opas henkilökohtaisen avustajan työnantajalle
Urheiluseuran mediaopas
Uusi jako
Vaiettu suru- lapsen kuolema ja perheen tukeminen.
Vaikeat epilepsiat Tutkimus vaikeita epilepsioita sairastavista sekä heidän hoito-, tuki- ja palvelutilanteestaan.
Vaikeavammaisten oppilaiden opetus
Vakuutusyhtiöiden liikennevahinko tilasto 1999
Valtion erityiskoulut palvelevat
Vammaispalvelut Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö
Vammaisten apuvälineiden hankintaprosessi, vaikutukset ja kustannukset
Vammaisuuden, sosialistumisen ja motorisen kehityksen yhteys 1
Vammaisuus, kuntoutuminen ja selviytyminen sosiaalisen tuen verkostoissa.
Vanhemmuuden roolikartta – syvennä ja sovella
Vanhemmuuden roolikartta Käyttäjän opas
Vanhemmuus pienen vammaisen lapsen perheessä
Vapaaehtoistoiminta Anti, arvot ja osallisuus.
Varhaiset ihmissuhteet. Polku lapsen suotuisaan kehitykseen
Vauva-perhetyö
Vertaistoiminta kannattaa
Vertaistuki voimavarana
Voimaannuttavat suhteet perhekuntoutuksessa
Voimavarat, ratkaisut ja tarinat
Vuorovaikutustaidot sosiaali- ja terveysalalla
Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli, uudistuneen kirjanpitolain mukaan

Etsi

↑ Ylös

© TATU ry 2019 - Kuvitus: Ilari Ikävalko/Pro Motius