Kenelle?

Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tuki- ja ohjausmuoto ihmisille, joilla on neuropsykiatrisia ongelmia (adhd, add, asperger, käyttäytymishäiriöt) sekä esimerkiksi aivovamman jälkitilat.

Mitä?

Tavoitteet laaditaan aina yhteistyössä lapsen/nuoren, hänen perheensä ja mahdollisesti lähettävän tahon kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus valmennuksen avulla oppia ja omaksua uusia toimintamalleja ja tapoja arkeensa.

Miten?

Valmennus toteutetaan asiakkaan omassa ympäristössä yksilöllisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Käytettäviä menetelmiä ovat mm. keskustelu, yhdessä tekeminen, mallittaminen, piirtäminen tai arjen asioiden harjoitteleminen oikeassa ympäristössä. Keskeistä on omien vahvuuksien löytäminen ja positiivisen palautteen ja kannustuksen kautta vahvistuminen. Yhteydenpidossa voidaan hyödyntää myös matkapuhelinta ja sähköpostia.

Yksilöllisesti vai ryhmässä?

Valmennuksen tapaamiset voivat olla yksilötapaamisia tai niissä voi olla läsnä esimerkiksi perheenjäseniä. Lisäksi valmennusta voidaan toteuttaa pienissä ryhmissä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. TATUssa toimii myös perhevalmentajia, jolloin työskennellään koko perheen kanssa.

Tärkeää ohjauksessa ovat nuoren ja perheen arvojen kunnioittaminen sekä asiakas/perhelähtöisyys.

Eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmennus

Hevosavusteisessa nepsyvalmennuksessa hevonen toimii asiakkaan tunteiden peilaajana ja
hevosesta voi nähdä omat reaktionsa eri asioihin. Hevosen kanssa työskentely vaatii
keskittymistä. Se rauhoittaa ja rentouttaa. Hevosavusteisessa nepsyvalmennuksessa hevosta
käsitellään maasta käsin (hoidetaan, halaillaan, talutetaan), sen eleitä ja ilmeitä tutkitaan ja
tulkitaan, istutaan sen selässä liikkeessä ja paikalla. Eläinavusteisessa valmennuksessa mukana voi olla myös koiria.

TATUssa eläinavusteista nepsyvalmennusta tekee Erika Fabritius. Hevosista Erikalla on yli 40 vuoden kokemus.
Erikan työparina toimii nepsyvalmennuksissa Amur hevonen, shetlanninponi Roxy tai koirat Velho ja Topi, jotka ovat rodultaan labradorinnoutajia. Kaikki eläimet ovat rauhallisia ja ihmisystävällisiä.  Hevoset ovat tavattavissa ratsastuskoululla ja käytössä on myös maneesi eli sisäratsastushalli.

Lisätietoja hevosavusteisesta valmennuksesta antaa Erika 044 536 6996.

 

Etsi

Mitä neuropsykiatrinen valmennus on?

↑ Ylös

© TATU ry 2019 - Kuvitus: Ilari Ikävalko/Pro Motius