Kenelle?

Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tuki- ja ohjausmuoto ihmisille, joilla on neuropsykiatrisia ongelmia (adhd, add, asperger, käyttäytymishäiriöt) sekä esimerkiksi aivovamman jälkitilat.

Mitä?

Tavoitteet laaditaan aina yhteistyössä lapsen/nuoren, hänen perheensä ja mahdollisesti lähettävän tahon kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus valmennuksen avulla oppia ja omaksua uusia toimintamalleja ja tapoja arkeensa.

Miten?

Valmennus toteutetaan asiakkaan omassa ympäristössä yksilöllisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Käytettäviä menetelmiä ovat mm. keskustelu, yhdessä tekeminen, mallittaminen, piirtäminen tai arjen asioiden harjoitteleminen oikeassa ympäristössä. Keskeistä on omien vahvuuksien löytäminen ja positiivisen palautteen ja kannustuksen kautta vahvistuminen. Yhteydenpidossa voidaan hyödyntää myös matkapuhelinta ja sähköpostia.

Yksilöllisesti vai ryhmässä?

Valmennuksen tapaamiset voivat olla yksilötapaamisia tai niissä voi olla läsnä esimerkiksi perheenjäseniä. Lisäksi valmennusta voidaan toteuttaa pienissä ryhmissä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti.

Tärkeää ohjauksessa ovat nuoren ja perheen arvojen kunnioittaminen sekä asiakas/perhelähtöisyys.

Hevosavusteinen neuropsykiatrinen valmennus

Hevosavusteisessa nepsyvalmennuksessa hevonen toimii asiakkaan tunteiden peilaajana ja
hevosesta voi nähdä omat reaktionsa eri asioihin. Hevosen kanssa työskentely vaatii
keskittymistä . Se rauhoittaa ja rentouttaa. Hevosavusteisessa nepsyvalmennuksessa hevosta
käsitellään maasta käsin (hoidetaan, halaillaan, talutetaan), sen eleitä ja ilmeitä tutkitaan ja
tulkitaan, istutaan sen selässä liikkeessä ja paikalla.

TATUssa hevosavusteista valmennusta tekee Erika. Hevosista Erikalla on yli 40 vuoden kokemus.
Erikan työpari nepsyvalmennuksissa on Oili hevonen. Oili on kiltti ja rauhallinen tamma. Oilin
askeleet ovat pehmeät ja mukavat istua. Säkäkorkeudeltaan Oili on n. 150 cm korkea. Oili
asustaa Saaristokaupungissa, Peikkometsän ratsastuskoululla. Käytössä on sisäratsastushalli
eli maneesi.

Lisätietoja hevosavusteisesta valmennuksesta antaa Erika 044 536 6996.

 

Etsi

Mitä neuropsykiatrinen valmennus on?

↑ Ylös

© TATU ry 2019 - Kuvitus: Ilari Ikävalko/Pro Motius