Kenelle?

TATUn neuropsykiatrinen valmennus on arjen tuki- ja ohjausmuoto lapsille ja nuorille (alle 30 v.), joilla on neuropsykiatrisia ongelmia (adhd, add, asperger, käyttäytymishäiriöt) tai esimerkiksi aivovamman jälkitila, mikä vaikeuttaa aloitekykyä, tarkkaavaisuutta ja arjessa selviytymistä. TATUn valmentajilla on erityistä osaamista koulunkäynnin, motivaation (RSMP®-koulumotivaatiovalmennus), nivelvaiheiden, kuntoutuksellisen näkökulman ja haastavien käyttäytymistilanteiden asioissa.

Mitä?

Valmennuksen tarve syntyy perheen arjessa ja yhdessä perheen kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa suunnitellaan valmennuksen aloittaminen. Valmennuksen tavoitteet laaditaan aina yhteistyössä lapsen/nuoren ja hänen läheisten kanssa. Asiakkaalla on mahdollisuus valmennuksen avulla oppia ja omaksua uusia toimintamalleja ja tapoja arkeensa sekä saada lisää selviytymiskeinoja arjen tilanteisiin.

Miten?

Valmennus toteutetaan asiakkaan omassa ympäristössä yksilöllisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Käytettäviä menetelmiä ovat mm. keskustelu, yhdessä tekeminen, mallittaminen, arjen asioiden strukturointi ja harjoitteleminen oikeassa ympäristössä sekä toimiminen ryhmän ja/ tai eläinten kanssa. Keskeistä on omien vahvuuksien löytäminen ja positiivisen palautteen ja kannustuksen kautta vahvistuminen sekä keinojen saaminen omaan toiminnan- ja tunnesäätelyyn. Yhteydenpidossa voidaan hyödyntää myös videoneuvottelua, matkapuhelinta ja sähköpostia.

Valmennusmuodot 

Yksilövalmennus
Valmennustapaamiset tapahtuvat lapsen/nuoren omissa ympäristöissä kotona, koulussa tai itsenäistymistä tukevissa vapaa-ajan ympäristöissä. Tällöin mukana on valmennettava lapsi/nuori sekä yhdessä sovitusti muita läheisiä.

Perhevalmennus
Perhevalmennuksessa tarjotaan tukea koko perheelle ja yhdessä perheen kanssa pyritään löytämään juuri kyseiselle perheelle sopivimmat keinot arjen sujumiseksi. Tavoitteena on sekä tarjota konkreettista tukea käytännön kotitilanteisiin että opastaa vanhempia toimivien kasvatus- ja ohjausmallien omaksumiseen. Neuropsykiatriset valmentajat voivat työskennellä perheessä myös pareittain. Tällöin voidaan tehdä valmennusta välillä koko perheen kanssa, välillä toinen valmentaja työskentelee vanhempien ja toinen lasten kanssa tai valmentajat tekevät töitä sisarusten kanssa yhdessä ja erikseen.

Ryhmätoiminta
TATU on toteuttanut Tunnetaito- ja eläinavusteisia ryhmiä haastavasti käyttäytyville lapsille ja heidän vanhemmille. Tavoitteena on ollut tunnetaitojen ja oman käyttäytymisen harjoittelu. TATUn työntekijöillä on laajaa osaamista erilaisen ryhmätoiminnan ohjaamiseen esimerkiksi itsetuntemuksen, vahvuuksien, toiminnanohjauksen kehittymiseen ja haastavien tilanteiden hallitsemiseen (AVEKKI®). Ryhmiä voidaan toteuttaa lapsille, nuorille ja/tai vanhemmille.
Valmennusta voidaan toteuttaa myös pareittain, kun valmennettavilla on saman suuntaisia tavoitteita ja valmennustilanteissa on mahdollista harjoitella esimerkiksi sosiaalisia tilanteita ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja.

Eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmennus
Hevosavusteisessa nepsyvalmennuksessa hevonen toimii asiakkaan tunteiden peilaajana ja
hevosesta voi nähdä omat reaktionsa eri asioihin. Hevosen kanssa työskentely vaatii
keskittymistä. Se rauhoittaa ja rentouttaa. Hevosavusteisessa nepsyvalmennuksessa hevosta
käsitellään maasta käsin (hoidetaan, halaillaan, talutetaan), sen eleitä ja ilmeitä tutkitaan ja
tulkitaan, istutaan sen selässä liikkeessä ja paikalla. Eläinavusteisessa valmennuksessa mukana voi olla myös koiria.

TATUssa eläinavusteista nepsyvalmennusta tekee Erika Fabritius. Hevosista Erikalla on yli 40 vuoden kokemus. Erikan työparina toimii nepsyvalmennuksissa Amur hevonen, shetlanninponi Roxy tai koirat Velho ja Topi, jotka ovat rodultaan labradorinnoutajia. Kaikki eläimet ovat rauhallisia ja ihmisystävällisiä. Lisätietoja hevosavusteisesta valmennuksesta antaa Erika 044 536 6996.

 

Etsi

Mitä neuropsykiatrinen valmennus on?

↑ Ylös

© TATU ry 2019 - Kuvitus: Ilari Ikävalko/Pro Motius