Jos lapsella tai nuorella on kontakti hoitavaan tahoon (esimerkiksi lasten- tai nuorisopsykiatrialle tai neurologialle), kannattaa neuropsykiatrinen valmennus ottaa puheeksi käynnin yhteydessä ja pyytää hoitavalta lääkäriltä suositus. Suositus lähetetään TATU ry:lle, jolloin olemme yhteydessä perheeseen keskustelemme valmennuksen tarpeesta, tavoitteista ja valmentajavaihtoehdoista. Tämän jälkeen pyydämme maksusitoumuksen valmennukselle. Kun maksusitoumus on saatu valmentaja ottaa yhtyettä perheeseen.

Jos lapsella tai nuorella ei ole hoitosuhdetta, mutta tarve neuropsykiatriseen valmennukseen on olemassa. Perheen tai nuoren kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi kouluterveydenhuoltoon tai terveyskeskukseen  ja pyytää suositusta valmennukseen.

Kysy lisää:

Kirsi Rönkä
kirsi.rönkä at)tatury.fi
044 274 7618

Etsi

↑ Ylös

© TATU ry 2019 - Kuvitus: Ilari Ikävalko/Pro Motius