Ryhmien tavoitteena on vuorovaikutus- ja tunnetaitojen sekä keskittymisen harjoitteleminen ja vahvistaminen. Esimerkiksi tunnetaitojen harjoittelussa lasten on helpompi puhua eläinten tunteista, ajatuksista ja käyttäytymisestä kuin suoraan omista. Samalla lapsi kuitenkin käsittelee omia tuntemuksiaan eläinten kautta.

Ryhmäkertojen myötä tunnetaitoja syvennetään askel askeleelta. Tunteiden tunnistamisesta ja nimeämisestä kuljetaan vähitellen kohti tunteiden säätelyä ja ilmaisua.

Ryhmämme eläinavusteinen kuntoutus on luonteeltaan hyvin toiminnallista ja se auttaa viemään kuntoutuksen tuloksia osaksi lapsen omaa arkielämää. Ryhmän tavoitteena on siirtää jokaisen ryhmäläisen omaan arkeen ryhmässä koettuja oivalluksia, harjoiteltuja taitoja ja onnistumisen elämyksiä.

Talliympäristö, eläimen kanssa toimiminen ja ryhmän toiminnallisuus tarjoavat runsaasti erilaisia aistielämyksiä (mm. näkö-, kuulo-, haju-, tunto-, asento-, tasapaino- ja liikeaistimukset). Etsimme yhdessä ryhmän kanssa keinoja selviytyä aistimuksista ja säädellä niitä.

HEPPAJENGI

Hevosavusteinen neuropsykiatrinen valmennusryhmä alakouluikäisille lapsille.

Aika: Alkaa helmikuuss 2020, aamupäivällä viikonloppuisin, (Lapset 10 krt (60min/krt), vanhempien ryhmä 3 krt )

Paikka: Savisaaren ratsastuskoulu (Kuopio)

Kohderyhmä: Alakouluikäiset lapset, joilla neuropsykiatrisia pulmia

Tavoite: Lapsille kaverisuhde- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen sekä vanhemmille keinoja lapsen tukemiseen edellä mainituissa taidoissa. Ryhmän tavoitteena on siirtää jokaisen ryhmäläisen omaan arkeen ryhmässä koettuja oivalluksia, harjoiteltuja taitoja ja onnistumisen elämyksiä.

Omavastuuosuus: 40 eur / perhe, maksusitoumus pyydetään kunnalta.

Ohjaajat: Tuomo Puruskainen, (nepsy-valmentaja, Avekki-kouluttaja, NLP-coach, sh), Erika Fabritius (nepsy-valmentaja, luokanopettaja, NLP-coach) ja Anne-Mari Koistinen (sos.pedagoginen hevostoiminta -ohjaaja, eläintenkouluttaja, KM)

Lisätiedot: Kirsi Rönkä kirsi.ronka@tatury.fi, p. 044 2747618, www.tatury.fi

 

TOUHULIT

Kuntouttava tunne- ja sosiaalisten taitojen -ryhmä 5-7 -vuotiaille lapsille

Milloin: Kevät 2020, ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti viikonloppuna, aloitus helmikuussa (lapset 10 krt (60min/krt), vanhempien ryhmä 3 krt)

Paikka: Savisaaren ratsastuskoulu (Kuopio)

Kohderyhmä: Alle kouluikäiset lapset, joilla on haasteita tunnesäätelyssä, toisten kanssa toimimisessa tai vuorovaikutuksessa

Tavoite: Ryhmässä harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, ryhmässä toimimista ja keskittymistä sekä tunnesäätelyä.

Omavastuuosuus: 40 euroa/lapsi, maksusitoumus pyydetään kunnalta

Ohjaajat: Minna Pölkki, psykologi, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti ja Erika Fabritius KM, luokanopettaja ja neuropsykiatrinen valmentaja

Lisätietoja: 040 7326689 /Minna ja 044 5366996 /Erika

Ryhmien osallistujat on vakuutettu toiminnan vastuuvakuutuksella ja ryhmätapaturmavakuutuksella.

Etsi

↑ Ylös

© TATU ry 2019 - Kuvitus: Ilari Ikävalko/Pro Motius