TATU ry on perustettu tapaturmaisesti vammautuneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä tueksi muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Perheille on tarjolla tietoa, toimintaa, tukea ohjauksen ja neuvonnan sekä toivoa vertaistuen keinoin. Kohderyhmään kuuluvat myös hoito- ja potilasvahingon kautta vammautuneet tai sairastuneet lapset ja nuoret.

TATUn kohderyhmään kuuluvat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset (alle 30 -vuotta) sekä heidän läheiset.

Etsi

Palvelupolkumalli

TATU-chat

Vertaistukea verkossa nuorille osoitteessa https://beta.tukinet.net.

TATU-chat

↑ Ylös

© TATU ry 2019 - Kuvitus: Ilari Ikävalko/Pro Motius